• Je Eucharistia liek alebo hrozba?
  • Sú zatvorené kostoly v poriadku, ak sú hypermarkety otvorené?
  • Je epidémia Boží trest, pomsta prírody alebo "normálna" súčasť prírodného sveta?

Teologická diskusia štyroch kňazov o výzvach, ktoré pre kresťanskú vieru prináša pandémia Corony. Ako môžme ako kresťania akceptovať, že je dovolené nakúpiť si nielen chlieb ako potravinu, ale aj spotrebný tovar, bez ktorého sa dá zaobísť, ale chlieb pre dušu nemôžeme prijať? Ako sa kňazi vyrovnávajú s námietkou, že môžu byť hrozbou najmä pre starších ľudí, ktorí sú najviac ohrození COVID 19? Aký je rozdiel medzi Eucharistiou a duchovným svätým prijímaním? A čo Sv. písmo hovorí o interpretácii súčasnej krízy?

Štefan Fábry

Štefan Fábry

Štefan Fábry je kňaz žilinskej diecézy, farár Farnosti Žilina-Závodie.

Teológiu študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, neskôr počas doktorského štúdia na katedre liturgickej teológie Univerzity Palackého v Olomouci. Dizertáciu, v ktorej sa venoval teológii, architektúre a liturgii v novopostavených chrámoch obhájil v roku 2016. Od r. 2005 pôsobí v Liturgickej komisii KBS a od r. 2016 je tajomníkom Diecéznej liturgickej komisie Žilinskej diecézy. Viac ako 10 rokov aktívne spolupracuje so Spolkom sv. Vojtecha na príprave a vydávaní liturgických kníh, od r. 2004 pravidelne pôsobí v Rádiu Lumen v reláciách o liturgii.

Gajdos.jpg

Marcel Gajdoš

Gréckokatolícky kňaz a predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie. Venuje sa najmä prekladaniu bohoslužobných textov zo staroslovenského a gréckeho jazyka. Je ženatý a má šesť detí.

Soroka.jpg

Peter Soroka

Peter Soroka, duchovný správca Pravoslávnej cirkvi v Osadnom a Hostoviciach. Obec Osadné je známa kryptou vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tamojším pravoslávnym chrámom.

zentner.jpg

Jakub Václav Zentner

Rímskokatolícky kňaz pôsobiaci v Kňažskom bratstve sv. Petra, ktoré sa snaží uchovať identitu tradičnej rímskej liturgie. Teológiu študoval v Nemecku a USA, po vysviacke pôsobil dva roky najmä v Nemecku. Od roku 2018 je kaplánom určeným pre veriacich, ktorí žiadajú slávenie Eucharistie a ďalších sviatostí v tradičnom rímskom ríte. Od roku 2019 je správcom farnosti a pútnicke miesto v obci Římov ako aj superiorom Domu sv. Jána Nepomuckého v Římově.