Diblikovci.min-350x350.format-jpeg.jpg

Františka a Karel Diblíkovci

Františka Diblíková, psychologička a psychoterapeutka, Karel Diblík, ekonóm. Manželia a Rodičia štyroch detí vo veku 6-12 rokov. Ako manželia vedú kurz - Up2Me pre tínedžerov, ktorý spája sexuálnu a emocionálnu výchovu.

Matejova.min-350x350.format-jpeg.jpg

Monika Matejová

Monika Matejová, psychologička a psychoterapeutka. Pracovala s deťmi s vývinovými a emočných poruchami v Detskej fakultnej nemocnici. Dnes sa venuje terapeutickej práci s deťmi a dospelými s emočných poruchami.