Dominika Výberová (soprán), Dominika Kočiová (alt), Sergej Mironov (zbormajster), Štefan Filas (koncertný majster), Viktor Jablokov (dirigent)
Stabat Mater pre soprán, alt, sláčikové nástroje a basso continuo talianskeho skladateľa Giovanniho Battistu Pergolesiho (1710 - 1736) považovali už jeho súčasníci za výnimočné dielo kresťanského umenia. Zhudobnenie stredovekej sekvencie vyjadrujúcej bolesť Matky nad stratou Syna nestratilo nič zo svojej pôsobivosti ani po stáročiach, ktoré uplynuli od jeho vzniku. Koncert sa koná v spolupráci Spoločenstva Ladislava Hanusa a Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Vstupné dobrovoľné.