illustration-128
Teológia

Apokalypsa (now)

Prednáška amerického profesora o tom, čo hovorí Zjavenie sv. Jána do dnešných časov

Video záznam v angličtine.

  • Čo je hlavné posolstvo Zjavenia sv. Jána?
  • Prečo by sme tejto biblickej knihe mali venovať pozornosť?
  • Čo nám vraví Zjavenie o chorobách a pohromách? 

Zjavenie sv. Jána bolo podnetom pre mnohých umelcov i mysliteľov. Zároveň ho mnohí veriaci považujú za zahalené rúškom tajomstva a ťažko zrozumiteľné. Biblista Vincent DeMeo vo svojej prednáške predstaví kľúč k pochpeniu tejto knihy a jej obrazov. Dotkne sa pritom aj otázky, do akej miery možno v Zajvení hľadať odkaz na historické udalosti, akou je napr. aktuálna pandémia.


vincent.demeo.jpg

Dr. Vincent P. DeMeo

Dr. Vincent P. DeMeo je docentom Nového zákona na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau v Rakúsku. Popri prednášaní a písaní článkov v súčasnosti píše knihu s názvom Spoločné dobro v novom zákone a patristické myslenie. Okrem vyučovania na Ave Maria University na Floride, na Franciscan University of Steubenville v Ohiu a International Theological Institute (ITI) Austria a najnovšie aj v Kolégiu Antona Neuwirtha, je hlavne otcom rodiny. Je ženatý a má 4 deti.