Alternatíva k Európe, založenej na ekonomických kritériách a centralizovanej byrokracii, existuje: je to Európa ľudí a národov založených na spoločnej identite reprezentovanej kresťanskými hodnotami. Multikulturalizmus a kozmopolitanizmus musí byť v kontraste s univerzalizmom Katolíckej cirkvi a s hodnotami, ktoré predstavuje. Ide o spiritualitu, ktorá je lemovaná konzervatívnymi myšlienkami v politickej a kultúrnej sfére založenými na obrane identity, rodiny, náboženstva a tradícií. Neuzatvára sa však pred výzvami budúcnosti v znamení „nových ideí inšpirovaných nemennými princípmi."


Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

Francesco Giubilei.jpg

Francesco Giubilei

Vychádzajúca konzervatívna hviezda talianského politického myslenia. Verejný intelektuál, zakladateľ konzervatívneho hnutia Nazione futura, vyjadrujúci sa k politickým a kultúrnym výzvam súčasnej Európy, podľa časopis Forbes jeden z najvplyvnejších Talianov mladej generácie. Vo svojej knihe ,,The History of European Conservative Thought” rozoberá výzvy, ktorým čelí dnešný konzervativizmus.

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann

Toto podujatie v krátkosti uvedie europoslankyňa Miriam Lexmann.

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa v Európskom parlamente. Pred jej zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radcu v Rade Európy a v Európskom parlamente, pôsobila Miriam tiež ako osobitný stály zástupca NR SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa tiež venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje v zahraničných médiách.

Miriam vedie niekoľko projektov s cieľom eliminovať dezinformácie a nepravdu na internete a postaviť pravdu do centra politického diskurzu v Európe. Je tiež členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a poradcom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre zahraničné a európske otázky.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. Posledné roky pracoval ako politický poradca v Národnej rade SR, resp. na Ministerstve obrany SR.