Je transhumanizmus hodnotný pre kresťanskú civilizáciu?

Svet čelí rastúcej globalizácii a technickému pokroku a my nevidíme iba riziko straty manuálnej práce, ale vidíme elementárne riziko straty ľudskej identity, ktorú nachádzame v rôznych kultúrach jasne vymedzených historickými a teritoriálnymi hranicami. Avšak vidíme aj elementárny risk straty ľudskej dôstojnosti. Mnoho pramení zo straty našich koreňov, hlavne kresťanských koreňov, ktoré robia Európu Európou.

Transhumanizmus, vnímaný ako presun od humanizmu k posthumanizmu, je ideológia dávajúca základ mnohým fenoménom, ktorým dnes čelíme, so všetkým od transgenderizmu po čokoľvek, čo ohrozuje prirodzenú ľudskú identitu. Návrat nás katolíkov k našim koreňom je podstatný pre boj s tak fluidnou hrozbou.

Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

giordano_3.jpg

Francesco Giordano

Otec Fracesco Giordano je jeden z najinšpiratívnejších profesorov na ANGELICU v Ríme. Prepája dogmatiku so súčasnou kultúrou. Je celoživotným bojovníkom proti interrupciám a vedie rímsku pobočku pro-life organizácie Human life International. Narodil sa vo Francúzsku, žil v Južnej Afrike a v USA, kde aj vyštudoval Vanderbilt University v Nashville. Na BHD sa vyjadrí k najväčším výzvam ale aj hrozbám pre človeka a súčasný svet (transhumanizmus, gender, sexuálna kultúra, umelá inteligencia). Ako na ne odpovedať?

Ján Pastorek.jpg

Ján Pastorek

Ján Pastorek je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha, jeden zo zakladajúcich členov DEKK inštitútu a učiteľ informatiky na Gymnáziu sv. Uršule. Vedie semináre o umení v rámci programu Akadémie Veľkých Diel. Venuje sa dátovej vede, umelej inteligencii (najmä strojovému učeniu) a kvantovému počítaniu.

Študuje informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval výskumnú stáž v Slovenskej Akadémii Vied, kde sa venoval aplikácii reinforcement learningu v kvantovej fyzike. Počas štúdia sa zapojil do výberového programu Komenského College, kde sa spolu s inými študentmi stretáva a diskutuje na otázky týkajúce sa vedy a filozofie. Túži prebudiť zvedavosť a túžbu po poznaní u študentov.

Od augusta plánuje začať štúdium na americkej univerzite St John's College v Marylande, kde skzre slobodné umenia načerpá inšpiráciu, ktorú chce priniesť do slovenského vzdelávacieho systému. Do konca júna prebieha fundraisingová kampaň, ktorá mu umožní toto štúdium. Svoju víziu a ambície opisuje, ako aj spôsob, ako ho podporiť na stránke:

www.johntojohnscollege.webnode.sk