en sk
V čom spočíval konflikt medzi evanjelizáciou a kolonizáciou Južnej Ameriky? Používali kolonizátori kresťanstvo ako zámienku pre chamtivosť? Čo priniesol zápas o nenásilnú misiu a práva domorodého obyvateľstva?