en sk
Aký je život a trápenia bežného Ukrajinca? Čo by mal každý Slovák vedieť o tejto krajine? Ako môžeme pomôcť našim ukrajinským susedom?
Prednáška ukrajinského jezuitu Oleksiya Kurzakova nám v úvode ponúkne stručný exkurz do dejín Ukrajiny, od Kyjevskej Rusi až po dve revolúcie z roku 2004 a 2013/14. Samozrejme sa nevyhneme aktuálnej problematike Krymu alebo situácii na východe krajiny. Nečaká nás však bežná politická diskusia o konflikte na Ukrajine, ale skôr pokus o náhľad do duše bežného Ukrajinca, s jeho starosťami a očakávaniami.
 Zárukou pútavosti je osobný príbeh p. Oleksija Kurzakova. Pochádza z maďarsko-ruskej rodiny zo zakarpatskej Ukrajiny. Na Ukrajine vyrástol, takže je jeho domovinou. Aktívne sa podieľa na humanitárnej pomoci obyvateľom oblastí zasiahnutých vojnou. Osobne vycestoval na miesto bojov, aby miestnym obyvateľom poslúžil ako kňaz, a zároveň im priniesol nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 Jeho očami sa pozrieme na každodenný život obyvateľov tejto krajiny: na ťažkú ekonomickú situáciu, spoločenskú atmosféru, osud mládeže, ukrajinskú politickú elitu; na ukrajinský patriotizmus a sympatie voči Rusku. Akým spôsobom núdznym a obetiam vojenského konfliktu pomáhajú Slováci, a ako sami Ukrajinci? A ako v kontexte týchto postrehov vyzerá Ukrajina budúcnosti?

Oleksiy Kurzakov

Narodil sa v roku 1982 v Solotvyno (Ukrajina, Zakarpatská oblasť). V rokoch 2000 - 2007 študoval základnú filozofiu a teológiu v kňazských seminároch v Maďarsku (Jáger) a na Ukrajine (Užhorod). V novembri 2007 bol vysvätený za kňaza gréckokatolíckej Mukačevskej eparchie. Po krátkom pastoračnom účinkovaní vo viacerých farnostiach od jesene roku 2008 pokračoval v štúdiu cirkevného práva na Katolíckej univerzite v Budapešti. V roku 2012 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Po skončení noviciátu v Ružomberku (2012 - 2014) bol zaradený do bratislavskej jezuitskej komunity. V súčasnosti vyučuje cirkevne právo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Nestratil však kontakt s domovinou, pravidelne na Ukrajinu cestuje a aktívne organizuje humanitárnu pomoc pre obete vojnového konfliktu.