en sk
illustration-035
Spoločnosť

Novinári, píšte všetci modrým perom!

Diskusia o sile médií a (de)formovaní reality.
Moderátori:
Potrebujeme konzervatívny alebo objektívny denník? Ako s nami manipuluje slovenský novinár? (Ne)závislé médiá – ide o populizmus alebo hľadanie pravdy?
Asi nestretnete na Slovensku konzervatívca, ktorý by povedal, že slovenské denníky sú v etických otázkach nezávislé a objektívne. Ani sa netaja, že nadŕžajú liberálnemu pohľadu na svet: podporujú právo na potrat, manželstvo homosexuálov a sú apriori kritické k náboženskému pohľadu na svet. Tieto témy sú mienkotvornými denníkmi vnímané ako civilizačné znaky, ktorých akákoľvek kritika môže byť iba prejavom náboženskej bigotnosti, nevedeckého iracionalizmu a nekultúrnosti. A nielen na strane komentárov. Napríklad utrpenie kresťanov v Iraku, pochody za život, miliónová manifestácia za rodinu sú pre ne okrajové témy. Uvedomujú si slovenské denníky, ako sú vnímané konzervatívnou verejnosťou? Záleží im na tom, čo si o nich konzervatívni čitatelia myslia? Po referende sa začína hovoriť o vzniku konzervatívneho denníka. Čo ale od nového média čakať? Šírenie „správnych konzervatívnych názorov“ a hodnôt a apriori kritiku všetkého liberálneho? Tlačový orgán kresťanských cirkví? Čo vlastne chceme na Slovensku konzervovať? Nacionalizmus? Politický katolicizmus? Ľudovú zbožnosť? Vedia sa konzervatívci a liberáli spolu normálne rozprávať bez predsudkov? Existuje na Slovensku spoločný verejný život? Je naším cieľom hľadať pravdu, alebo už máme len paralelné svety, kam „tí druhí“ nepatria?