en sk
Posielame správny odkaz správnej cieľovej skupine? Aké sú chyby v reči Cirkvi a ako ich napraviť? Potrebuje evanjelium profesionálny marketing?
JOZEF HAĽKO Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. (*1964) pomocný biskup bratislavský a titulárny biskup zo Serre v roku 1994 vyštudoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr pokračoval v štúdiách na Pápežskej univerzite Santa Croce, kde dosiahol doktorát v roku 2000. Dňa 4. júla 1994 bol vysvätený za kňaza. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých monografií, napr. Rozbiť Cirkev. Rozkolnícka Katolícka akcia : pokus o vytvorenie "národnej cirkvi" v ČeskoSlovensku 1949 (2004). VLADIMÍR PALKO Doc. RNDr. Vladimír Palko CSc. (*1957) v roku 1981 vyštudoval matematiku na Univerzite Komenského. Následne pôsobil na Katedre matematiky Elektrotechnickej fakulty SVŠT, neskôr na na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied. Od roku 1990 sa stal členom KDH. Bol jeho dlhoročný podpredsedom. Po voľbách 2002 sa stal ministrom vnútra. Po odchode z KDH založil v r. 2008 KDS a stal sa jej predsedom. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Je autorom knihy Levy prichádzajú (2012) a bloggerom týždenníka .týždeň.