en sk
Čo je to svedomie z pohľadu kresťanskej antropológie a morálky a prečo ho občas nechceme počuť? Máme všetci rovnaké svedomie a kto je garantom jeho kritérií? Aký je prienik svedomia, náboženskej slobody a práva?

Zákon, povinnosť, právo, svedomie, sloboda -- nie je to len kakofónia izolovaných termínov, neriešiteľná kombinácia protikladov, ale možno v nich nájsť harmonickú realizáciu človeka a jeho dôstojnosti. Moderný človek stráca schopnosť počúvať svoje svedomie. Občas vedome, inokedy nevedome. Napriek tomu svedomie sa v nás stále ozýva. Vypočujeme si ako mu rozumieť a ako si ho formovať tak, aby mi v živote pomáhalo. Rovnako prečo je dôležité, aby spoločnosť rešpektovala svedomie jednotlivca.

Budeme mať mimoriadnu príležitosť vypočuť si prednášku jedného z najvyššie postavených Slovákov vo Vatikáne. Kedysi aktívny skaut, dnes člen rehole jezuitov, známej predovšetkým vďaka ignaciánskym duchovnym cvičeniam.

 
Mons. Cyril Vasiľ

Mons. Cyril Vasiľ

Vladyka Cyril Vasiľ (1965 Košice) je arcibiskup a jezuita, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne, titulárny arcibiskup ptolemaidský (Líbya). Jeho biskupské heslo Parati semper - Stále pripravený - bol názov a motto apoštolského listu pápeža Ján Pavla II. mladým z roku 1985 (pri príležitosti medzinárodného roku mládeže).

Pochádza z rodiny košického gréckokatolíckeho kňaza. Študoval teológiu v Košiciach a v Bratislave, kňažskú vysviacku prijal v roku 1987, krátko nato tajne emigroval a pokračoval štúdiom kanonického práva v Ríme. V roku 1991 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. V roku 1994 získal doktorát na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho erudovaný kanonista so širokým rozhľadom v právnych normách východných katolíckych cirkví. Je profesorom na viacerých univerzitách. Pôsobil ako dekan Fakulty východného cirkevného práva Pápežského východného inštitútu (Pontificio Istituto Orientale) v Ríme, a neskôr aj ako rektor celého inštitútu. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. menoval sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi a bol vysvätený za arcibiskupa.

Je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie a spirituálnej teológie. V neposlednom rade spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.