KOŠICKÉ HANUSOVÉ DNI

unikátny mestský spoločensko-akademický festival ponúkajúci hodnotový program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti!

BHD vs. BHD ONLINE

Aké boli BHD online?

V časoch korona krízy sa nám podarilo zabezpečiť viac ako 40 špičkových hostí od Singapuru až po USA a medzi nimi svetové osobnosti ako napríklad Scott Hahn, Rod Dreher, Lawrence Chong, Gabriele Kuby či kardinál Dominik Duka. Záznam z týchto podujatí si môžete pozrieť priamo na našom YouTube kanáli Bratislavské Hanusove dni. Na jeseň 2020 sa však už tešíme na osobné stretnutie s vami. But in the autumn 2020 we are already looking forward to meet you face to face.

en sk