Hanusove dni chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy a tiež ukázať, že kresťanstvo “nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.” (Benedikt XVI.) Festival je určený tak akademickej verejnosti ako aj širšiemu publiku. Môžete sa tešiť na dva dni plné diskusií a prednášok z oblasti politiky, teológie, psychológie či iných spoločenských vied. Takisto máme pre vás pripravené sprievodné podujatia (duchovné aj umelecké).

Témou KHD ´22 je...

Dnes mnohí zápasia so svojou identitou: s telom, sexualitou, vierou... Ako možno lepšie rozumieť svojej sexualite? Svojej generácii či príslušnosti k spoločnosti, národu a viere? Tohtoročné KHD bude hľadať - už tradične na priesečníku kresťanského a sekulárneho sveta - odpovede na otázky, či a ako je možné aj v „tekutej“ spoločnosti žiť v pevných a ukotvených identitách. A tiež, nakoľko naše hodnotové, kultúrne a (ne)náboženské východiská vplývajú na našu schopnosť vyjsť zo seba smerom k druhému. Ako je možné mať pevné postoje a zároveň nevnímať druhého ako hrozbu, ale viesť s ním autentický dialóg?

...STRETNUTIE IDENTÍT
Fotka spoločenstva SLH

Kto bol Ladislav Hanus?

Bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby spirituálne a ideovo zakorenení dokázali formovať život spoločnosti.

„Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.“ Ladislav Hanus

Nevieme si predstaviť, že by mestský akademický festival nosil meno niekoho iného. Ladislav Hanus bol katolíckym filozofom, teológom, prekladateľom, interpretátorom literárnych diel, znalcom sakrálneho umenia a zakladateľom filozofie kultúry na Slovensku.

Náš „Romano Guardini“.

Fotka Ladislava Hanusa

Kto stojí za Hanusovými dňami?

Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH).

Víziou SLH je byť komunitou kompetentných a angažovaných kresťanov, ktorí poznajú a žijú svoju vieru. Vďaka tomu sú schopní prinášať Krista do verejného života - politiky, médií, umenia a kultúry na Slovensku.

Preto za svoje poslanie považujeme intelektuálno-duchovnú formáciu mladých a spoločenskú angažovanosť. Formáciu uskutočňujeme prostredníctvom formačno-akademických programov, ktoré od roku 2002 realizujeme v Bratislave a od roku 2015 aj v Košiciach. O angažovať sa usilujeme práve prostredníctvom festivalu Hanusove dni, ktorý sa taktiež koná v Bratislave aj Košiciach. Okrem toho ku kresťanskej kultúre prispievame verejnými diskusiami, prednáškami, publikačnou činnosťou a mediálnymi výstupmi, či organizáciou petícií, verejných zhromaždení a ďalšími aktivitami občianskeho života v hnutí pro-life, iniciatívach ako Zastavme hazard, Pamätaj, Za slušné Slovensko a iné.

Z prostredia SLH vzišlo už približne 15 ďalších projektov a organizácií, ktoré sa angažujú na poli kresťanskej kultúry. Medzi nich patrí napríklad Kolégium Antona Neuwirtha, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku alebo portál Zastolom.