Q11A6629

Bratislavské Hanusove dni

Riaditeľ festivalu a šéfdramaturg

Juraj Šúst

kancelaria@slh.sk

Produkcia

Rebeka Lukáčová

rebeka.lukacova@slh.sk

Marketing

Veronika Bočkayová

veronika.bockayova@slh.sk

Fundraising

Dmitrij Olšovský

dmitrij.olsovsky@slh.sk

Dramaturg

Michal Čop

michal.cop@slh.sk

Košické Hanusove Dni

Riaditeľ festivalu a šéfdramaturg

Juraj Šúst

kancelaria@slh.sk

Produkcia

Simona Hritzová

simona.hritzova@slh.sk

Marketing

Veronika Bočkayová

veronika.bockayova@slh.sk

Fundraising

Dmitrij Olšovský

dmitrij.olsovsky@slh.sk


… a nespočetné množstvo dobrovoľníkov!