• Na čo sú dobré ťažkosti, kríza, neúspechy a zlyhanie?
  • Prečo sú nevyhnutné pre naše ľudské i duchovné dozrievanie?

"Veď zlato sa čistí v ohni ..." (Sir 2,5)
Museli by sme Bibliu značne preškrtať, keby sme chceli ísť za Kristom bez skúšok či utrpenia. My kresťania nechceme prepadnúť trpiteľstvu, ale ani byť "nepriateľmi Kristovho kríža". Ako sa vyvarovať týmto extrémom? Ako sa vyhnúť lacnému kresťanstvu? Aj na tieto otázky nám ponúkne svoj inteligentný a miestami vtipný nadhľad česká rečníčka, spisovateľka a psychologička v pastorácii - Kateřina Lachmanová.


TOTO PODUJATIE BUDE DOSTUPNÉ IBA CEZ ONLINE STREAM.

RNI-Films-IMG-BC489AE9-8C11-44F6-AC55-D240D37A54CC-scaled-e1604592822146.jpg

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, THD. študovala ekonómiu na VŠB v Ostrave, po prevrate pôsobila tri roky v evanjelizačnej škole na Malte a potom v Pastoračnom stredisku v Prahe. Postgraduálne študovala teológiu a psychológiu v Ríme. Desať rokov sa venovala psychoterapii a prednáškovej činnosti a vyučovala na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity. Bývala šéfredaktorkou Karmelitánskeho nakladateľstva, momentálne pracuje pre ďalšie dve nakladateľstvá a v dramaturgii diskusných relácií TV Noe. Napísala viacero kníh, napr. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Laická spiritualita či Karikatury Boha.

foto_Martin Jeriga.jpg

Martin Jeriga

Martin Jeriga je hudobník, violista, skladateľ a aranžér. Štúdium violy absolvoval na Royal College of Music v Londýne. Momentálne pôsobí v Štátnej filharmónii Košice a vo viacerých hudobných zoskupeniach. Pravidelne hrá s Katkou Koščovou aj v Komornom orchestri pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.