V posledných rokoch sa v spoločnosti prehlbuje ekologické cítenie – všetci sa snažia žiť zelenšie. Úmerne tomu rastú požiadavky na rôzne inštitúcie, aby sa tomuto trendu prispôsobili svojimi výrobkami a službami, ktoré poskytujú. Istý príklon k tomuto eko-trendu nastal aj v Cirkvi.

  • Je eko-trend založený viac na vedeckých základoch, alebo začína naberať rozmery náboženstva?
  • Ako sa učenie Cirkvi prelína s týmto eko-trendom?
  • Nie je v rozpore s kresťanským náboženstvom?

O týchto a ďalších otázkach budú spolu diskutovať Marek Orko Vácha (online), redaktor Postoja Erik Potocký
a ekologická aktivistka a študentka Prírodovedeckej fakulty UK Lenka Janigová (online).

TOTO PODUJATIE BUDE DOSTUPNÉ IBA CEZ ONLINE STREAM.

20382.jpg

Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha je v našich končinách známym menom. Český kňaz, teológ, pedagóg, skaut a spisovateľ vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku na Masarykovej univerzite v Brne. Ako prírodovedec sa zúčastnil dvoch expedícií na Antarktídu, ktoré približuje vo svojej knihe Poslední země: Antarktida. V jeho tvorbe sa často prelínajú teologické úvahy s vedeckými poznatkami z oblasti evolučnej biológie, ekológie a genetiky. V roku 2016 vydal komentár k encyklike Laudato Si s názvom Tváří v tvář Zemi. Ako odborník sa špecializuje na otázky evolučnej biológie, lekárskej a environmentálnej etiky.

Janigová.jpg

Lenka Janigová

Je študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, budúca učiteľka biológie a geografie. Aktívne sa zaujíma o ekológiu, environmentalistiku a ochranu prírody a veľmi citlivo vníma súčasné globálne i lokálne krízy a problémy. Je členkou platformy Zelení Spolu, ktorá spája odborníkov a aktivistov v oblasti zelených tém. Ako dobrovoľníčka spolupracovala s o.z. Savio na viacerých humanitárnych a rozvojových projektoch, z ktorých viaceré boli zamerané práve na pomoc ľuďom postihnutým dôsledkami klimatických zmien. Počas pôsobenia v OZV NATUR-PACK, a.s. sa zasa dozvedela viac o odpadovom hospodárstve a recyklácii. Snaží sa neustále si rozširovať obzory, lebo chápe, že komplexné problémy, ktorým čelíme, si vyžadujú komplexné riešenia. Je taktiež absolventkou dvojročného kurzu Teológia pre mladých, pričom jej srdcovými témami sú kontemplatívna modlitba, trinitológia a mystická teológia.

square.jpg

Erik Potocký

Redaktor Konzervatívneho denníka Postoj. Venuje sa najmä témam životného prostredia a pôdohospodárstva s presahom na ekonomický rozmer týchto rezortov. Ochranu prostredia, vrátane pôdy a lesov považuje za konzervatívne hodnoty, pretože podľa neho ide o starostlivosť o dedičstvo, ktoré sme prevzali od našich predkov a mali by sme ho v čo najlepšom stave odovzdať našim potomkom. Cestou však preňho nie je panika ani alarmizmus, ale rozumné zvažovanie aj s následkami, ktoré každé opatrenie prináša.

Michal Čop

Michal Čop

Je dramaturgom festivalu Hanusove dni a členom redakcie denníka Štandard. Vyštudoval politológiu, je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Žije v Snine.