• Čo keby sme sa na potraty pozreli z vedeckého hľadiska? Vymenovali si fakty, čísla a dôsledky?

Aké sú historické okolnosti vzniku potratov a ich rozličné dopady na jednotlivca ako aj spoločnosť od ich uzákonenia pred 101 rokmi? Čo vie o potratoch povedať moderná veda z pohľadu histórie, medicíny a psychológie?. Pozvanie prijal autor knihy Licencia na zabíjanie alebo krátke dejiny legálnych umelých potratov od Lenina po súčasnosť - Dariusz Zuk-Olszewski, česká gynekologička Ludmila Lázničková (online) a psychologička z Poradne Alexis - Petra Badániová.


TOTO PODUJATIE BUDE DOSTUPNÉ IBA CEZ ONLINE STREAM.

MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková je katolícka gynekologička pôsobiaca v Brne. Založila Centrum naděje a pomoci (CENAP), ktoré ponúka zdravotné poradenstvo a pomoc v súvislosti s tehotenstvom, materstvom a rodičovstvom. Je poprednou českou špecialistkou v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva a v liečení porúch plodnosti. Svoju prácu vykonáva v súlade s morálnym učením katolíckej cirkvi napriek tomu, že je to v jej odbore veľmi náročné.

foto_od_stana-1200x675.jpg

Petra Badániová

Od roku 2013 pôsobí ako psychologička v Poradni ALEXIS. Venuje sa neplánovane tehotným ženám, ale tiež tým, ktoré o nenarodené dieťa prišli, (či už spontánnym alebo umelým potratom). Momentálne je na rodičovskej dovolenke.

Darek-Zuk-Olszewski13.jpg

Dariusz Żuk-Olszewski

Prekladateľ, pedagóg a publicista v kresťanských médiách. Okrem iného pravidelne píše pre český katolícky magazín Immaculata a časopis Rozmer,  písal pre dvojtýždenník Kultúra či portál postoj. sk a príležitostne píše pre portál  christianitas.sk . Jeho texty bol publikované napríklad v poľskom odbornom časopise Kultura Media Teologia či na portáli teologiapolityczna.pl.  Spolutvorca portálu kolbeweb.sk. Je autorom knižnej biografie sv. Maximiliána M. Kolbeho pod názvom  Svedok bezhraničnej lásky a knižného spracovania histórie  legalizácie umelých potratov s názvom Licencia na zabíjanie alebo dejiny legálnych umelých potratov od Lenina po súčasnosť. 

IMG_20200909_180037.jpg

Ivana Kovaľová

Ivana Kovaľová študovala odbor Náuka o rodine na Katolíckej univerzite. Už 12 rokov sa angažuje v oblasti ochrany počatých detí. Je predsedkyňa o.z. Aliancia za život. Pracuje v školstve ako pedagóg.