• Mení pápež František môj pohľad na vieru a Cirkev?
  • Čo nás učí o rešpekte a úcte?

Intenzívne mesiace príprav vyústili do historickej návštevy Svätého Otca, ktorá postavila celú krajinu na nohy. Pápež František počas 4 dní na Slovensku mnohých povzbudil, ale zároveň nemalú skupinu aj vyrušil.
Pozývame Vás na talkshow o pápežovej ceste na východ očami ôsmich inšpiratívnych ľudí, ktorí mali tú česť ho stretnúť osobne. 8 výnimočných stretnutí, 8 reflexií napríklad aj o tom, čo nás pápež František učí o líderstve alebo o tom, či je koncert pre pápeža len ďalším vystúpením pre svetovú hviezdu.TOTO PODUJATIE BUDE DOSTUPNÉ IBA CEZ ONLINE STREAM.

sr. Iveta Fides Strenková CJ.jpg

Iveta Fides Strenková

Iveta Fides Strenková je členkou rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu. Vyštudovala teológiu v Košiciach a svoju lásku a záujem o Božie slovo mohla ďalej rozšíriť štúdiom v Ríme. Doktorát z Biblickej teológie ukončila na Pápežskej Univerzite sv. Gregora. Päť rokov pôsobila ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela na Slovensku a dva roky vyučovala na GTF v Prešove. Aktívne spolupracuje na projektoch Komentáre k Starému zákonu a jej radosťou je deliť sa s Božím slovom vo formačných a pastoračných aktivitách pre rôzne skupiny.

Lucia Gurbáľová.png

Lucia Gurbáľová

Lucia Gurbáľová je viceprimátorkou mesta Košice, v rámci svojej agendy sa ako bývalá pedagogička venuje predovšetkým školám a vzdelávaniu, ale tiež aj sociálnej oblasti. Je aj absolventkou teológie, čo jej z pozície vedenia mesta prirodzene uľahčuje komunikáciu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Je dlhoročnou členkou KDH a sympatizantkou Hnutia Fokoláre. Podporuje Ekumenické spoločenstvo a všetky projekty spojené s mestom Košice ako s mestom multinárodnostným, multikultúrnym a multináboženským. Je šíriteľkou myšlienky podporovať amatérske kostolné spevácke zbory a hudobné skupiny, čo pretavila do konkrétneho projektu - prehliadky s názvom Spievajte Mu novú pieseň, nadšene Mu hrajte, ktorá je už 12 rokov súčasťou jedinečného Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach.

Peter Žatkuľák.jpg

Peter Žatkuľák SDB

Kňaz Peter Žatkuľák je členom saleziánskej komunity bývajúcej na sídlisku Luník IX v Košiciach. Spolu so spolubratmi a ďalšími dobrými ľuďmi vytvárajú vzťahy s miestnymi obyvateľmi a tak sa učia prejavom vzájomnej úcty a napomáhajú k dôstojnejšiemu životu.

cyril vasiľ.png

vladyka Cyril Vasiľ SJ

Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky arcibiskup a v súčasnosti aj eparchiálny biskup Košickej eparchie. Teologické štúdium absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave, za kňaza bol vysvätený v roku 1987, kedy zároveň aj emigroval do Talianska. V novom pôsobisku si licenciátom a neskôr aj doktorátom z kanonického práva doplnil teologické vzdelanie a v roku 1990 vstúpil v Janove do Spoločnosti Ježišovej. V nasledujúcich rokoch zastával viacero významných funkcií, vrátane pozície dekana Fakulty východného cirkevného práva a rektora Pápežského východného inštitútu. Za biskupa bol vysvätený v roku 2009 v Ríme, a zároveň bol menovaný sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete.

foto_Martin Jeriga.jpg

Martin Jeriga

Martin Jeriga je hudobník, violista, skladateľ a aranžér. Štúdium violy absolvoval na Royal College of Music v Londýne. Momentálne pôsobí v Štátnej filharmónii Košice a vo viacerých hudobných zoskupeniach. Pravidelne hrá s Katkou Koščovou aj v Komornom orchestri pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

Igor Kupec.jpg

Igor Kupec

Na Karlovej univerzite vyštudoval odbor Štúdiá občianskej spoločnosti. Je tiež absolventom Sokratovho inštitútu. Ako grafický dizajnér a kreatívec sa angažoval v mnohých sociálnych a spoločenských projektoch: Iniciatíva poď na dvor, Za slušné Slovensko, projekt Únik 9 a iné. Je spoluautorom murálnej maľby, ktorá vznikla pri príležitosti návštevy pápeža Františka. Jeho tvorbu nájdete na: www.igorkupec.sk.

Zuzana Poklembová.jpg

Zuzana Poklembová

Zuzana je študentkou architektúry a urbanizmu na Technickej univerzite v Košiciach. Pravidelne slúži ako dobrovoľníčka v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Venuje sa hudbe a umeniu.

M.Leitnerova-min.jpg

Mária Leitnerová

Študovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, stážovala v Európskom parlamente a sedem rokov pracovala pre britskú ambasádu na Slovensku. Dobrovoľnícky pôsobila ako projektový koordinátor či mentor vo viacerých neziskových organizáciách. V rámci projektu Teach for Slovakia pôsobila dva roky ako učiteľka na základnej škole v Budimíri, kde pracuje aj v súčasnosti ako učiteľka angličtiny, občianskej náuky a koordinátorka interného vzdelávania. Venuje sa tiež koučingu a mentoringu učiteľov.