• Zosilnelo alebo zoslablo konzervatívne hnutie na Slovensku za tridsať rokov slobodnej spoločnosti?
  • V čom sú jeho silné a v čom slabé stránky? Aká by mala byť jeho stratégia do budúcnosti?

Za tridsať rokov od novembra ´89 sa na Slovensku vystriedalo viacero generácií konzervatívnych politikov. Pre tých súčasných je typické, že sú rozdrobení vo viacerých politických stranách, v ktorých zastupujú široké spektrum konzervativizmu od hnedého až po zelený. O tom, v akom stave je slovenský konzervativizmus, ako sa doň dostal a kam by sa mal uberať, budú spolu diskutovať Samuel Trizuljak, Michal Čop a Juraj Šúst, mladí autori píšuci pre časopis Verbum.


TOTO PODUJATIE BUDE DOSTUPNÉ IBA CEZ ONLINE STREAM.

Michal Čop

Michal Čop

Je dramaturgom festivalu Hanusove dni a členom redakcie denníka Štandard. Vyštudoval politológiu, je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Žije v Snine.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. Posledné roky pracoval ako politický poradca v Národnej rade SR, resp. na Ministerstve obrany SR.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Bratislavské/Košické Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum - revue pre súčasnú kresťanskú kultúru. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na rádiu Devín a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.

Ján Tkáč.jpeg

Ján Tkáč

Kreatívny manažér časopisu Verbum. Pôsobil ako vedúci komunikácie v pápežskej nadácii ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Študoval hudbu na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK a neskôr dirigovanie a cirkevnú hudbu na University of Cambridge. Štúdium hudby dopĺňal filozofiou i teológiou na letných školách a kurzoch v Strednej Európe a v USA. Pracoval v mediálnej a komunikačnej oblasti v rôznych médiách ako redaktor a moderátor, spolupracuje na občianskych, dobročinných a politických kampaniach. Ako hudobný pedagóg spolupracuje so vzdelávacou skupinou Citadela. Jeho texty môžete nájsť v Postoji, Štandarde, denníku SME, či v .týždni. Je bývalým predsedom spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Momentálne pôsobí ako poradca poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann.