• Aká je identita dnešných mladých ľudí?
  • V čom sa mileniáli a Gen Z vyhraňujú voči spoločnosti?
  • Bojujú za lepší svet alebo búrajú spoločenské poriadky?

Generácia snehových vločiek sú podľa Collins Dictionary mladí ľudia, „ktorí sa stali dospelými v roku 2010 alebo neskôr, pričom sa považujú za menej odolných a náchylnejších na urážanie sa ako predchádzajúce generácie“. Sú dnešní mladí naozaj takí krehkí a precitlivelí alebo naopak inšpiratívni a mali by sme im načúvať, keď naliehavo upozorňujú na problémy súčasnosti? Vedia udržiavať dobré medziľudské vzťahy aj s rovesníkmi mimo svojich svetonázorových bublín a tvorivo diskutovať o citlivých témach?

V dvoch kratších talkshows nazrieme pod povrch ženského aj mužského sveta mladých angažovaných ľudí z kresťanského aj sekulárneho prostredia. Identita ženskosti a mužskosti, sexuality, životného štýlu, manželstva a rodičovstva... Vzťah k deťom a k planéte, tolerancia, ideály a túžby, dialóg a cancel culture, viera a ekológia... A následne perspektívu z nadhľadu prinesie Max Kašparů - kňaz a skúsený terapeut, s ktorým zasadíme vypovedané do širšieho kontextu s cieľom lepšie porozumieť a pochopiť.


ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava HanusaJaroslav Maximilián (Max) Kašparů

Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů je český lekár- forenzný psychiater, teológ, pedagog a gréckokatolícky kňaz. Je autorom viacerých známych kníh na duchovné témy, napr. Vánoční paradoxy (2004), Zápisník potulného kazatele (2008) a Naslouchat je víc než poslouchat (2013), ale aj obľúbeným prednášateľom a vedúcim duchovných cvičení. Okrem psychiatrie a duchovnej služby sa venuje aj esperantu.

Hagara-e1509632463567.jpg

Matúš Hagara

Matúš Hagara je aktívny mladý kresťan, ktorému horí srdce pre vieru. Odpovede na svoje otázky hľadá skrz štúdium katolíckej teológie na ITI Catholic University v Rakúsku. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom SLH. V minulosti študoval matematiku a bol členom predsedníctva KDMS. Dnes je šťastne ženatý a angažuje sa v CitizenGO Slovensko.

Kuna2.png

Ladislav Kuna

Ladislav Kuna je študentom na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a zároveň predsedom mladežníckej organizácie Mladí SaSkári. V roku 2020 kandidoval do parlamentu za stranu SaS.

712CC3EF-7267-467C-8645-47158FA4B69E.jpeg

Sofia Mikulová

Sofia Mikulová je dvadsaťjeden ročná študentka marketingovej komunikácie v Trnave. Je súčasťou gréckokatolíckeho spoločenstva mladých Aetós sídliaceho na území Košíc, kde sa venuje vedeniu a organizácii rôznych akcií, campov alebo stretiek pre deti a mládež. Obľubuje hudbu a umenie, čas strávený s priateľmi či cestovanie.

Ján Tkáč.jpeg

Ján Tkáč

Podieľa sa na tvorbe časopisu Verbum v oblasti kreatívy. Pôsobil ako vedúci komunikácie v pápežskej nadácii ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Študoval hudbu na Pedagogickej fakulte UK a na University of Cambridge. Štúdium hudby dopĺňal filozofiou i teológiou na letných školách a kurzoch v Strednej Európe a v USA. Pracoval v mediálnej a komunikačnej oblasti v rôznych médiách ako redaktor a moderátor, spolupracuje na občianskych, dobročinných a politických kampaniach. Ako hudobný pedagóg spolupracoval so základnou školou Citadela. Jeho texty môžete nájsť v Postoji, Štandarde, denníku SME, či v .týždni. Je bývalým predsedom spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Momentálne pôsobí v tíme poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann.