• Patrí kresťanstvo do kultúry a politiky?
  • Je pravá nábožnosť podmienkou spravodlivosti?
  • Ako reagovať na nenávisť s láskou?

Kristus povedal apoštolom choďte a učte všetky národy. Viera nie je iba súkromná záležitosť, patrí do kultúry a verejného života. Ale ako máme prakticky uskutočňovať túto Ježišovu výzvu dnes? Štát o sebe hovorí, že sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Zároveň sa spoločnosť sekularizuje a čoraz viac polarizuje. Kresťanstvo vzbudzuje vášne, jeho učenie naráža na odpor, dokonca je obviňované zo šírenia nenávisti. Ako v takejto náročnej situácii svedčiť o pravde s láskou? Ako prispievať k budovaniu spoločnosti, ktorá sa bude vyznačovať vzájomným rešpektom a občianskym priateľstvom? 

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

odpust_100922-20_optimized

vladyka Cyril Vasiľ SJ

Prof. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky arcibiskup a v súčasnosti aj eparchiálny biskup Košickej eparchie. Teologické štúdium absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave, za kňaza bol vysvätený v roku 1987, kedy zároveň aj emigroval do Talianska. V novom pôsobisku si licenciátom a neskôr aj doktorátom z kanonického práva doplnil teologické vzdelanie a v roku 1990 vstúpil v Janove do Spoločnosti Ježišovej. V nasledujúcich rokoch zastával viacero významných funkcií, vrátane pozície dekana Fakulty východného cirkevného práva a rektora Pápežského východného inštitútu. Za biskupa bol vysvätený v roku 2009 v Ríme, a zároveň bol menovaný sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. Po 33 rokoch pôsobenia v Taliansku sa v roku 2020 vrátil na Slovensko.

DSC_2617.jpg

Juraj Šúst

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Bratislavské/Košické Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum - revue pre súčasnú kresťanskú kultúru. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS Do kríža a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.