• Čím stredná Európa fascinuje amerického konzervatívca?
  • Dokáže čeliť kultúrnej revolúcii zo Západu?
  • Ako vysvetľuje rozpory vo vzťahu k vojne na Ukrajine?

Známy americký spisovateľ a novinár Rod Dreher sa zamiloval do strednej Európy. Už druhý rok pôsobí ako hosťujúci výskumník na Danube Institute v Budapešti a rád navštevuje Slovensko aj okolité krajiny. Vo svojej tvorbe sa zameriava na prieniky medzi náboženstvom, kultúrou a politikou. Jeho kniha "Neži v lži" analyzuje fenomén, ktorý nazýva „mäkkým totalitarizmom“. Ba čo viac, liek naň nachádza v príbehoch kresťanských protikomunistických disidentov z krajín strednej a východnej Európy. Zvláštne miesto má v Dreherovom rozprávaní príbeh slovenskej podzemnej cirkvi s menami ako Kolaković, Krčméry, Jukl či Mikloško. Rod vidí v príkladoch zo Slovenska, ale aj Maďarska, Poľska či Čiech nádej pre celú západnú civilizáciu. Na KHD nám príde povedať o tom, čo ho fascinuje a inšpiruje na strednej Európe.

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher je spisovateľ a žurnalista, ktorého najpredávanejšie knihy boli preložené do 12 jazykov. Venuje sa vzťahu medzi kresťanstvom a verejným životom. Je vedúcim editorom v The American Conservative, kde publikuje populárny blog o náboženstve, kultúre a politike, a taktiež často prispieva v iných žurnáloch. V roku 2017 bola jeho najpredávanejšia kniha ‚,Benediktova voľba“ označená v The New York Times za najdôležitejšiu náboženskú knihu desaťročia. V roku 2019 sa stala ďalším bestsellerom kniha „Live not by lies“, ktorá upozorňuje na niečo, čo označuje za prichádzajúci mäkký totalitarizmus. Knihu venoval pamiatke Otca Tomislava Kolakoviča, zakladateľa slovenskej podzemnej Cirkvi. Je členom Pravoslávnej Cirkvi žijúci so svojou manželkou a deťmi v Louisiane.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak vyštudoval politické vedy a históriu na univerzitách v Cambridgei, v Oxforde a v Heidelbergu. Záujem o dejiny katolíckeho myslenia ďalej rozvíja ako doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Ako lektor spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa a s Kolégiom Antona Neuwirtha. Ako speechwriter pracoval pre niekoľkých politikov, naposledy pre ministra obrany Jaroslava Naďa. Jeho kniha Na výške do hĺbky: 33 rád veriacim študentom v Bratislave, na Oxforde alebo kdekoľvek inde vyšla v septembri 2021.