prof. MUDr. Pavel Babál, Csc.

prof. MUDr. Pavel Babál, Csc.

Už niekoľko desiatok rokov sa venuje patológii. Po ukončení štúdia medicíny si vybral špecializáciu patologická anatómia a praktické skúsenosti získal nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Istý čas sa venoval výskumu vo Francúzsku, neskôr vyučoval a pokračoval aj vo vedeckovýskumnej činnosti na univerzite v Alabame v Spojených štátoch amerických. Aktuálne pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Ústave patologickej anatómie. Zastáva funkciu zástupcu prednostu a je jednoznačne jedným z popredných špecialistov v patológii.