Sestra Hermana Matláková

Sestra Hermana Matláková

Sestra Hermana, rodená Jaroslava Matláková, je prvou blogujúcou rehoľníčkou a už vyše 25 rokov členkou Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok. Pochádza od Ružomberka, dnes býva v kláštore v Bratislave. Píše poéziu i prózu, spirituálne zamyslenia aj rozprávkové texty. Prispieva do denníka Postoj "List sestry Hermany". Študovala teológiu na Teologickom inštitúte a slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila v školstve, v Slovenskej katolíckej charite či pripravovala snúbenecké páry.