Arkadiusz Stelmach.jpg

Arkadiusz Stelmach

Pôsobí v redakcii portálu PCh24.pl a časopisu Polonia Christiana, ktorý vznikol na podporu boja proti deštrukcii kresťanstva a kresťanských hodnôt. Je zároveň podpredsedom Asociácie kresťanskej kultúry Ks. Piotr Skarga.