kuby

Sophia Kuby

Od roku 2015 do roku 2018 pôsobila Sophia Kuby v ADF International ako riaditeľka pre advokáciu v inštitúciách Európskej únie. Jej advokátsky tím sa tam venoval témam ochrany života, náboženskej slobody a otázkam manželstva a rodiny. Kuby vyštudovala filozofiu a momentálne pôsobí ako riaditeľka oddelenia Strategických vzťahov a školení v ADF International vo Viedni. Dohliada na rozvoj školiacich programov a medzinárodných vzťahov.