Vita_Kardinal_Mueller-906x1024.jpeg

kardinál Gerhard Ludwig Müller

Gerhard Ludwig Müller je nemecký kardinál Rímskokatolíckej cirkvi. Do roku 2017 bol prefektom Kongregácie pre náuky viery. Pôsobil ako prezident Pápežskej komisie Ecclesia Dei, Pápežskej biblickej komisie a Medzinárodnej teologickej konferencie. Je tiež emeritným biskupom Regenburgskej diecézy.