Robert-Royal.jpg

Robert Royal

Robert Royal je americký akademik, prezident Faith and Reason institute a šéfredaktor časopisu The catholic thing. Vyštudoval na Brown University v Rhode Islande a doktorát z komparatívnej literatúry získal na Catholic University of America vo Washingtone DC. Je autorom viacerých publikácií, preložených aj do iných jazykov. Z viacerých spomenieme len tú poslednú: Columbus and the Crisis of the West.