Joseph_Zen,_2013_(cropped).jpg

kardinál Joseph Zen, SDB

Kardinál Joseph Zen Ze-kiun je emeritný biskup Hongkongu. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1961 ako člen saleziánskej rehole. Šesť rokov zastával kardinál Zen-Zekiun Úrad provinciála saleziánov v Číne a rokoch 1989 až 1996 vyučoval filozofiu a teológiu vo viacerých čínskych seminároch. Za kardinála bol menovaný v roku 2006. Ako biskup pôsobil od roku 2002 až do jeho rezignácie v roku 2009. Zameriava sa na problémy spojené s ľudskými právami, politickou či náboženskou slobodou.