Andrej Arpáš.jpg

Andrej Arpáš

Andrej Arpáš žije v USA. Študuje na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde bol aj členom akademického senátu. Považuje za klasického liberála. Netají sa však tým, že v uplynulom čase zaznamenal v akadémii v USA veľké posuny. Varuje, že pomery, ktoré v poslednom čase zažil v USA na univerzite sú podobné tým, ktoré zažívali ľudia aj na Slovensku pred pádom komunizmu. Andrej sa podelí so svojimi zážitkami z americkej univerzity, na ktorej momentálne rýchlo postupuje tzv. „cancel culture“ a podá svedectvo o nebezpečných tendenciách ohrozujúcich hodnoty Západnej demokracie.