istvan-kiss.jpg

István Kiss

István Kiss je politológ a expert na medzinárodné vzťahy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Dunajského inštitútu, ktorý šíri v Európe konzervatívne myšlienky. Študoval na Katolíckej univerzite Petra Pazmányho a na Edinburskej univerzite. Momentálne je na doktorandskom štúdiu na svojej Alma mater. Pracoval ako poradca predsedu maďarskej vlády a neskôr ako vedecký pracovník a následne aj ako vedúci vedecký pracovník v nadácií Századvég, ktorá sa snaží formulovať a ponúkať riešenia problémov maďarskej spoločnosti.