rudolf-gehring.jpg

Rudolf Gehrig

Rudolf Gehring je nemecký žurnalista, televízny moderátor a autor. Je hlavným korešpondentom pre nemecky-hovoriacu časť Európy v CNA Deutsch, moderátor v EWTN Germany, autor v „Tagespost“ a v magazíne „Vatican“. Spolupodieľal sa na publikovaní katechizmu pre mládež YouCat. Momentálne pripravuje vydanie jeho rozhovoru s biskupom Pasov, Stefanom Osterom.