milan-bubak.jpg

Milan Bubák

Milan Bubák je rímskokatolícky kňaz a spisovateľ. Ako člen Spoločnosti Božieho Slova, študoval v Ríme a Chicagu. V roku 1997 založil Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej Doline, v ktorom pôsobil 10 rokov. Následne až do roku 2013 pracoval v Ríme vo vysokej funkcii Spoločnosti Božieho Slova ako koordinátor pre spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia. Momentálne je administrátorom farnosti v bratislavskej Petržalke na Daliborovom námestí.