Jan_Kalocaj.jpg

Ján Kaločaj

Ján Kaločaj, odchovanec od Saleziánov v Petržalke. Celý život sa venuje hudbe, športu a posledných 10 rokov aj organizovaniu rôznych typov podujatí. Študoval hudobný manažment na VŠMU v Bratislave a JAMU v Brne, dva roky viedol Festival Lumen, no organizuje aj Festival Atmosféra. Momentálne pracuje pre hudobno-edukačný projekt Za hranice s hudbou. Cez husle, gitaru, klavír a spev vie najčastejšie vyjadriť veci zo svojho vnútra.