stiahnuť (2).jpg

Dr. med. Christl Ruth Vonholdt

Doktorka Christl Ruth Vonholdt je pediatrička na dôchodku, ktorá sa aktívne angažuje vo verejnom priestore. Svoju vedeckú činnosť zameriavala predovšetkým na skúmanie, ako (ne)zdravý vzťah otca/matky vplýva na rozvoj identity dieťaťa. Počas svojej kariéry sa venovala aj otázkam sexuality či genderu. V roku 2004 pred štátom obhajovala právo dieťaťa na otca a matku. Do roku 2017 bola riaditeľkou Nemeckého inštitútu pre mládež a spoločnosť (DIJG) a zároveň je členkou Pediatrického výboru pre psychosociálny rozvoj. V súčasnosti reční a píše aj na tému transgenderizmu, presadzuje ochranu detí a dospievajúcich pred citovým a sexuálnym zneužívaním a právo dospievajúcich na primerané a vhodné informácie o otázkach pohlavia, telesnosti, identity a sexuality. Pracovala v Nemecku, Južnej Afrike a Indii.