zelenak.jpg

Karol Zeleňák

Karol Zeleňák pracuje v Národnej banke Slovenska ako expert v oblasti finančnej stability finančného sektora. Pred tým približne 10 rokov pracoval ako analytik verejných financií a bol súčasťou tímu pre tvorbu makroekonomických prognóz. Bol konzultantom rozvojového programu pri OSN (UNDP) pre oblasť verejných financií. Je externým poradcom KBS pre financie cirkvi.