Ivan Krastev

Ivan Krastev

Ivan Krastev je predsedom Centra pre liberálne stratégie a stálym členom Inštitútu pre vedy o človeku vo Viedni. Je zakladajúcim členom predstavenstva Európskej rady pre zahraničné vzťahy, členom správnej rady Medzinárodnej krízovej skupiny a členom správnej rady GLOBSEC. V rokoch 2015 - 2021 prispieval do denníka New York Times a v súčasnosti pôsobí ako redaktor Financial Times. Ivan Krastev napísal viacero kníh. Vyhral prestížnu cenu Lionela Gelbera za knihu The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy, zároveň je držiteľom Ceny Jeana Améryho za európsku esejistiku za rok 2020.