Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů

Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů

Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů je český lekár-psychiater a zároveň teológ a stály diakon rímskokatolíckej cirkvi. Je autorom viacerých známych kníh na duchovné témy, napr. Vánoční paradoxy (2004), Zápisník potulného kazatele (2008) a Naslouchat je víc než poslouchat (2013), ale aj obľúbeným prednášateľom a vedúcim duchovných cvičení. Okrem psychiatrie a duchovnej služby sa venuje aj esperantu a regionálnej politike, od r. 2012 je poslancom krajského zastupiteľstva kraja Vysočina.