Gajdos.jpg

Marcel Gajdoš

Gréckokatolícky kňaz a predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie. Venuje sa najmä prekladaniu bohoslužobných textov zo staroslovenského a gréckeho jazyka. Je ženatý a má šesť detí.