vincent.demeo.jpg

Dr. Vincent P. DeMeo

Dr. Vincent P. DeMeo je docentom Nového zákona na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau v Rakúsku. Popri prednášaní a písaní článkov v súčasnosti píše knihu s názvom Spoločné dobro v novom zákone a patristické myslenie. Okrem vyučovania na Ave Maria University na Floride, na Franciscan University of Steubenville v Ohiu a International Theological Institute (ITI) Austria a najnovšie aj v Kolégiu Antona Neuwirtha, je hlavne otcom rodiny. Je ženatý a má 4 deti.