Štefan Fábry

Štefan Fábry

Štefan Fábry je kňaz žilinskej diecézy, farár Farnosti Žilina-Závodie.

Teológiu študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, neskôr počas doktorského štúdia na katedre liturgickej teológie Univerzity Palackého v Olomouci. Dizertáciu, v ktorej sa venoval teológii, architektúre a liturgii v novopostavených chrámoch obhájil v roku 2016. Od r. 2005 pôsobí v Liturgickej komisii KBS a od r. 2016 je tajomníkom Diecéznej liturgickej komisie Žilinskej diecézy. Viac ako 10 rokov aktívne spolupracuje so Spolkom sv. Vojtecha na príprave a vydávaní liturgických kníh, od r. 2004 pravidelne pôsobí v Rádiu Lumen v reláciách o liturgii.