juraj-pigula.jpg

Juraj Pigula

Juraj Pigula založil a redigoval webstránku a časopis Zasvätený život, ktorý je určený pre reholníkov. Zároveň je prior rehole sv. Augustína vo Viterbe v Taliansku.