123541659_2891980717753718_5301979398581352271_n.png

Vladimír Krčméry

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c

.

Skúsený epidemiológ nám predstaví novú knihu Krčméry: Radšej znesiem nadávky, ako mať za sebou cintorín.