bartek.jpg

František Bartek

František Bartek študoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je tiež absolventom jednoročného vzdelávacieho programu Kolégia Antona Neuwirtha a semestrálneho programu Spoločenstva Ladislava Hanusa, pre ktoré neskôr aj pracoval. V súčasnosti pôsobí ako asistent v Národnej rade.