• Je viac reformátor alebo revolucionár?
  • Mení učenie alebo len spôsoby?
  • Ako sa mu darí riešiť sexuálne a finančné škandály v Cirkvi?

Svätý otec František je nielen najznámejšia katolícka osobnosť, ale aj najznámejšia svetová osobnosť vôbec. Rešpektujú ho aj mnohí neveriaci, dokonca aj predstavitelia ideológií považovaných za nezlučiteľné s kresťanstvom. Zároveň platí, že medzi kresťanmi a zvlášť medzi katolíkmi sa pohľad na Františka rôzni: Mnohí vnímajú jeho pôsobenie ako závan čerstvého vzduchu, iní viaceré jeho kroky či výroky vnímajú kriticky. O pohľade pápeža Františka na cirkev, politiku i na jeho vzťah k médiam budú diskutovať traja laici z okruhu SLH, z rôznych generácii: František Mikloško, Juraj Šúst a Samuel Trizuljak. A moderovať to bude ďalší SLHák František Bartek.

František Mikloško

František Mikloško

František Mikloško je členom Čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa. Pred rokom 1989 bol disidentom, aktivistom takzvanej Tajnej cirkvi. Patril k organizátorom významnej pokojnej verejnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v roku 1988, známej ako Sviečková manifestácia. František Mikloško sa v novembri 1989 stal členom Verejnosti proti násiliu. Od roku 1992 bol členom Kresťanskodemokratického hnutia. Poslancom Slovenskej národnej rady bol od roku 1990 do júla 2010. Napísal dve publikácie. Knihu Čas stretnutí (1996), ktorá je ponovembrovou reflexiou. Publikácia Nebudete ich môcť rozvrátiť (1991) sa venuje osudom katolíckej cirkvi v rokoch 1948 – 1989.
Juraj Šúst

Juraj Šúst

Juraj Šúst je publicista, učiteľ, aktivista. Je predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, kde aj vedie niektoré semináre z oblasti morálnej/politickej filozofie a kresťanskej kultúry. Stojí za festivalom Bratislavské/ Košické Hanusove dni, príležitostne píše pre revue Impulz, portál Christianitas a denníky Postoj a Štandard. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS "Do kríža," vystupuje v relácii Reflektor na rádiu Devín, a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. V uplynulom volebnom období pôsobil ako politický poradca v NR SR.

bartek.jpg

František Bartek

František Bartek študoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je tiež absolventom jednoročného vzdelávacieho programu Kolégia Antona Neuwirtha a semestrálneho programu Spoločenstva Ladislava Hanusa, pre ktoré neskôr aj pracoval. V súčasnosti pôsobí ako asistent v Národnej rade.