Michal Čop

Michal Čop

Pracuje v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde má na starosti stredoškolské kolégiá. Po štúdiu v Bratislave a v Trnave sa vrátil bývať domov do Sniny. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturgom festivalu Košické Hanusove dni. Je tiež spolupracovníkom denníka Štandard.