Martin Mihálik.webp

Martin Mihálik

Martin Mihálik študoval právo a teológiu z ktorej má aj doktorský titul. Už osem rokov sa venuje vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách. Je odborným konzultantom pre náboženstvo vo vzdelávacom projekte Kolégia Antona Neuwirtha - Citadela. Citadela ponúka kvalitné katolícke vzdelanie pre žiakov prvé stupňa. Teológia, ktorú má aj vyštudovanú je mu aj vo voľnom čase záľubou.

en sk