Simon.jpg

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský je doktorandom na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vedecky sa venuje oblasti formálnych jazykov a automatov. Rovnako na univerzite vyučuje predmety v tejto oblasti. Okrem svojej univerzitnej práce je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde v rámci ročného akademického programu vedie semináre z filozofie a teológie. Svoj voľný čas rád trávi pri ľadovom hokeji a konzervovaním zrúcaniny Katarínka. Je ženatý. Napriek tomu, že s manželkou žije v Bratislave, je hrdý na svoj rurálny pôvod.