• Ako zostať verný Kristovi v čase krízy a vojny?
  • Ako byť vládcom a zároveň slúžiť?
  • Aké cnosti by mal mať dobrý vladár/politik?


Posledný rakúsko-uhorský panovník Karol I. zomrel v roku 1922 na zápal pľúc v chudobe a vyhnanstve. Na trón nastúpil v roku 1916 a jeho hlavným cieľom bolo zastavenie vojnového besnenia. Pokus dosiahnuť mier a zachrániť svoju ríšu a postavenie však skončil jeho exilom, zrušením panovníckych práv a prepadnutím majetku v prospech štátu. Pápež Ján Pavol II. ho roku 2004 vyhlásil za blahoslaveného, čím nám ho Cirkev predkladá ako príklad hodný nasledovania.

O pohnutom osude nášho posledného panovníka, ktorý stelesňuje krehkosť identity kresťana vo verejnom živote, nám porozpráva jeho pravnuk Imre von Habsburg-Lothringen, ktorý dodnes šíri jeho odkaz.

Toto podujatie bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

Imre von Habsburg-Lothringen

Imre von Habsburg-Lothringen

Arcivojvoda Imre sa narodil roku 1985 ako syn Carla Christiana von Habsburg-Lothringen a luxemburskej princeznej Marie-Astrid. V súčasnosti žije s manželkou a štyrmi dcérami v Ženeve. Pracovne sa venuje finančnému poradenstvu, pričom sa špecializuje na podporu eticky zodpovedného investovania v zmysle zásad katolíckej morálnej náuky. Pôsobí tiež ako viceprezident organizácie Accueil Louis et Zélie, ktorá sa v súlade s odkazom sv. Louisa a Zélie Martinovcov, rodičov sv. Térézie z Lisieux, venuje sprevádzaniu osôb a rodín v ťažkých životných situáciách. Arcivojvoda Imre je tiež šíriteľom odkazu svojho prastarého otca bl. cisára Karola, o ktorom opakovane prednášal v rôznych krajinách. Práve prostredníctvom svojho prastarého otca Karola je spojený s históriou Habsburgovcov i ďalších rodov vládnucich v strednej Európe od najstarších dôb. Okrem iného je (v 35. generácii) priamym potomkom sv. Ľudmily a jej manžela českého kniežaťa Bořivoja, ktorého r. 882 pokrstil na Veľkej Morave sv. Metod.   


Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak vyštudoval politické vedy a históriu na univerzitách v Cambridgei, v Oxforde a v Heidelbergu. Záujem o dejiny katolíckeho myslenia ďalej rozvíja ako doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Ako lektor spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa a s Kolégiom Antona Neuwirtha. Ako speechwriter pracoval pre niekoľkých politikov, naposledy pre ministra obrany Jaroslava Naďa. Jeho kniha Na výške do hĺbky: 33 rád veriacim študentom v Bratislave, na Oxforde alebo kdekoľvek inde vyšla v septembri 2021.