Imre von Habsburg-Lothringen

Imre von Habsburg-Lothringen

Arcivojvoda Imre sa narodil roku 1985 ako syn Carla Christiana von Habsburg-Lothringen a luxemburskej princeznej Marie-Astrid. V súčasnosti žije s manželkou a štyrmi dcérami v Ženeve. Pracovne sa venuje finančnému poradenstvu, pričom sa špecializuje na podporu eticky zodpovedného investovania v zmysle zásad katolíckej morálnej náuky. Pôsobí tiež ako viceprezident organizácie Accueil Louis et Zélie, ktorá sa v súlade s odkazom sv. Louisa a Zélie Martinovcov, rodičov sv. Térézie z Lisieux, venuje sprevádzaniu osôb a rodín v ťažkých životných situáciách. Arcivojvoda Imre je tiež šíriteľom odkazu svojho prastarého otca bl. cisára Karola, o ktorom opakovane prednášal v rôznych krajinách. Práve prostredníctvom svojho prastarého otca Karola je spojený s históriou Habsburgovcov i ďalších rodov vládnucich v strednej Európe od najstarších dôb. Okrem iného je (v 35. generácii) priamym potomkom sv. Ľudmily a jej manžela českého kniežaťa Bořivoja, ktorého r. 882 pokrstil na Veľkej Morave sv. Metod.